HiH ( hund i hand)

 


Datum för HiH
 vi kör 1a måndagen i varje månad
återkommer till våren 2019
 
Anmälan  18.15 - 18.30  kostar 30 kr
 

KLASS 1  / Brons

STANNA I BIL                  
Stanna kvar medan föraren går 3 meter från bilen.

KOPPELVANA
Här skall hunden följa med sin förare utan att ”ligga-på” i kopplet, fotkommando får ej användas. Föraren går på anvisad bana.

MÖTA MOTIONÄR
Momentet utföres på väg med mötande motionär med gåstavar. Hunden är kopplad, max 2 meter mellan motionär och hund vid mötet.

BORDSVISNING
Hunden skall kunna visiteras sittande av föraren. Lyft upp och lyft ner.

BALANSGÅNG
Stegen (4 meter lång med 30 centimeter mellan stegen och med 7,5 centimeter breda steg, 20 cm hög)

INKALLNING
15 meter

GODISFÖRBUD
Två tallrikar med köttbullar/korv får inte vidröras, hunden är kopplad.

UPPBINDNING
Hunden uppbindes och föraren går ifrån, 15 meter – 15 sekunder.

JOGGA SLALOM
Föraren skall röra sig ”lunkande, joggande” på anvisad slalombana, hunden skall vistas vid förarens vänstra sida. Hunden ska vara kopplad men ej med sträckt koppel. Banans längd 65-75 meter.

LIGG STANNA KVAR
Hunden ska kommenderas till liggande ställning från vänster sida och ska ligga kvar medan föraren rör sig ett varv runt hunden.

180-220 poäng berättigar till BRONSPINS och går vidare till klass 2

Du kan flytta från en klass till nästa då du vid minst ett tillfälle fått uppflyttningspoäng, men du måste klara det minst två gånger för att få köpa det pins som tillhör den klassen. I alla klasser får provet göras hur många gånger som helst, och du kan gå ner och köra en ”lättare” klass även om du redan tävlat i en högre.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


KLASS 2
/ Silver

STANNA I BIL                  
Stanna kvar medan föraren går runt bilen.

LINFÖRIGHET
Här skall hunden gå fot vid sidan, i samband med möte av cyklist. Hunden ska vara kopplad.

MÖTA CYKLIST
Momentet utföres på väg med mötande”tjoande”, skramlande cyklist. Hunden är kopplad, max 2 meter mellan cyklist och hund vid mötet.

BORDSVISNING
Hunden ska kunna visiteras liggande av föraren. Lyft upp och lyft ner.

BALANSGÅNG
Momentet utföres på en 4 meter lång och 20 centimeter bred planka, uppbyggd 20 centimeter över backen, väl förankrad. Hunden skall kommenderas att gå före. Både hund och förare skall gå på plankan. Hunden är kopplad. Mitt på plankan skall föraren kommendera stanna, därefter går föraren av plankan och kommenderar hunden att fortsätta, hunden ska gå plankan ut själv.

INKALLNING
25 meter

GODISFÖRBUD
Två tallrikar med köttbullar/korv får inte vidröras, hunden är okopplad.

UPPBINDNING
Hunden uppbindes och föraren går utomsynhåll, ett varv kring huset, cirka 25 sekunder.

JOGGA SLALOM
Föraren skall röra sig ”lunkande, joggande” på anvisad slalombana, hunden skall vistas vid förarens vänstra sida. Hunden ska vara okopplad. Banans längd 65-75 meter.

LIGG STANNA KVAR
En hund åt gången ska med föraren minst 5 meter från hunden ligga kvar i 1 minut.

GENOM TUNNEL
Momentet skall utföras genom en hård tunnel, 6 meter lång – 60 centimeter i diameter.
 

200-240 poäng berättigar till SILVERSPINS och går vidare till klass 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KLASS 3 / Guld

STANNA I BIL                  
Stanna kvar medan föraren hälsar glatt på hundar och människor utanför bilen.

LINFÖRIGHET
Här skall hunden gå fot vid sidan, på anvisad bana. Hunden ska vara kopplad. Ekipaget ska visa att hunden kan höger och vänster vändningar.

MÖTA ANNAN HUND
Momentet utföres på väg med mötande hund till höger. Hundarna är kopplade. Max 2 meter mellan hundarna vid mötet.

BORDSVISNING
Hunden skall kunna visiteras liggande, föraren plockar upp ”glas” 2 meter från bordet, hunden skall stanna kvar på bordet, liggande. Lyft upp och lyft ner.

BALANSGÅNG
Att gå på stocken 4 meter lång och 35 centimeter i diameter.

INKALLNING
35 meter

GODISFÖRBUD
Utföres med köttbullar/korv utspridda på angiven plats, hunden är okopplad.

UPPBINDNING
Hunden uppbindes och föraren går utomsynhåll i 1 minut.

JOGGA SLALOM
Föraren skall röra sig ”lunkande, joggande” på anvisad slalombana, hunden skall vistas vid förarens vänstra sida. Hunden ska vara okopplad. Under banans gång kommer störningar ligga utplacerade som ej får undersökas. Banans längd 65-75 meter.

LIGG STANNA KVAR
Hundarna ligger i grupp, ”huller om buller” med 2 meters lucka. Hundarna ska ligga 2 minuter, föraren skall vistas minst 4 meter från sin hund.

GENOM TUNNEL
Momentet skall utföras genom en ”platt tunnel”, 3 meter lång – 60 centimeter i diameter.

HÄLSA
Hunden skall kunna sitta kvar vid förarens vänstra sida medan föraren hälsar (tar i hand) och pratar glatt med person som kommer fram till ekipaget.
 

240-280 poäng berättigar till GULDPINS