Styrelsen 2018


Ordförande
Anne Möller
ordforande@klubbarp.se

Vice ordförande
Tommy Gustavsson

Sekreterare
Stefan Rungård
 

          
Ledamot Roland Karlsson  
  Paul Hansen        
  Bitte Lövgren       
  Tommy Gustavsson
  Stefan Rungård    
  Torbjörn Larsson   
   
Kassör Bitte Lövgren  
   
Revisorer Elisabeth Karlsson
Helena Forsberg Nilsson
 

Valberedningen 
 

Hilda Lövgren  -  sammankallande
Linda Tilly
Carina Lind