Styrelsen 2017


Ordförande
Bitte Lövgren
0725 - 47 88 86
ordforande@klubbarp.se

Vice ordförande
Peter Tilly
0703 - 66 00 03
vice.ordforande@klubbarp.se

Sekreterare
Anne Möller
0706 - 7064 17
sekreterare@klubbarp.se
 

          
Ledamot Roland Karlsson   0766 - 12 03 90 - stugfogde
  Paul Hansen;         0727 - 05 77 23 - stugfogde
  Anethe Karlsson   0706 - 35 82 61 - utb. ansvarig
  Anne Möller          0706 - 70 64 17
  Peter Tilly              0703 - 66 00 03
  Bennie Jonasson   0708 - 88 23 16
   
Kassör Roland Karlsson   kassor@klubbarp.se
   
Revisor Elisabeth Karlsson
Helena Forsberg Nilsson
 

Valberedning 
 

Hilda Lövgren  -  sammankallande
Linda Tilly
Birgitta Jonasson