Bli medlem  i Klubbarps Hundklubb
När du klickat på "Skicka" får du ett automatiskt svarsmail till den adress du uppgett som innehåller en kopia på de svar du uppgivit.

Medlemsavgift betalas till bankgiro 5750-9515

Huvudmedlem: 200kr/år
Familjemedlem: 50kr/år 


När vi registrerat ditt medlemskap skickar vi ut ett brev med ditt medlemskort.
 

Namn

Adress

Postadress/Ort

Telefon

E-post

Meddelande