Händer på Klubben i veckan
 

Vecka 38

Måndag

Måndagsträning kl: 18.30

Tisdag

Valpkurs kl: 18.30, avslut

Vardagslydnad 2 kl: 18.30

Agility forts kl: 18.30

Onsdag

Rallykurs nyb. kl: 18.30

Agility nyb kl: 18.30

Torsdag

Valpkurs kl: 18.30

Lördag

Klubbmästerskap kl: 10.00

Söndag

Agility på skoj kl: 10.00

Vecka 39

Tisdag

Vardagslydnad 2 kl: 18.30

Agility forts kl: 18.30

Onsdag

Rally forts kl: 18.30

Agility nyb kl: 18.30

Torsdag

Valpkurs kl: 18.30

Söndag

Uthyrt - Beagelutställning

Vecka 40

Måndag

Måndagsträning kl: 18.30

Tisdag

Vardagslydnad 2 kl: 18.30

Onsdag

Rally forts kl: 18.30

Torsdag

Valpkurs kl: 18.30

Vecka 41

Tisdag

Vardagslydnad 2 kl: 18.30

Onsdag

Rally forts kl: 18.30

Torsdag

Valpkurs kl: 18.30

Söndag

Vardagslydnad 3 kl: 10.00
 

Vecka 42

Måndag

Måndagsträning kl: 18.30

Tisdag

Vardagslydnad 2 kl: 18.30

Valpkurs kl: 18.00

Onsdag

Rally forts kl: 18.30

Torsdag

Valpkurs kl: 18.30, avslut

Lördag

Vardagslydnad 3 kl: 10.00

Vecka 43

Tisdag

Vardagslydnad 2 kl: 18.30, avslut

Valpkurs kl: 18.00

Onsdag

Rally forts kl: 18.30

Torsdag

Vardagslydnad 1 kl: 18.30

Lördag

Uthyrt -Trollkarlens kennel

Vardagslydnad 3 kl: 10.00

Vecka 44

Tisdag

Valpkurs kl: 18.00

Torsdag

Vardagslydnad 1 kl: 18.30

Söndag

Vardagslydnad 3 kl: 10.00
 

Vecka 45

Tisdag

Valpkurs kl: 18.00

Torsdag

Vardagslydnad 1 kl: 18.30

Söndag

Vardagslydnad 3 kl: 10.00
 

Vecka 46

Tisdag

Valpkurs kl: 18.00

Torsdag

Vardagslydnad 1 kl: 18.30

Söndag

Vardagslydnad 3 kl: 10.00
 

Vecka 47

Tisdag

Valpkurs kl: 18.00

Torsdag

Vardagslydnad 1 kl: 18.30
 

Vecka 48

Tisdag

Valpkurs kl: 18.00

Torsdag

Vardagslydnad 1 kl: 18.30